vad är planerna för idag, takai?


kramas med takai


Tredje gången på två veckor menar jag,


varför takai väljer bare mineralsK ö p   s t a r t - k i t e t   p å   F e e l u n i q u e
( k l i c k a   p å   b i l d e n ) :


videoblogg!


Nyare inlägg